Tiếng Đức

GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

Học online, chất lượng như offline

Khoá học trực tuyến: Tiếng Đức Giao Tiếp

Nội dung khóa học

Thời lượng:

36 buổi (3 tháng)

Thời gian 1 buổi:

75 phút