Tiếng AnhKhóa học IELTS

GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

Học online, chất lượng như offline

Khoá học trực tuyến: Luyện Thi IELTS

Nội dung khóa học

 

- Củng cố và hoàn thiện các phần ngữ pháp quan trọng cho IELTS.

- Cải thiện khả năng phát âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và tăng cường khả năng phản xạ nói tiếng Anh trôi chảy về các chủ đề quen thuộc trong bài thi IELTS.

- Bổ sung vốn từ vựng cho các chủ đề phù hợp với tiếng Anh học thuật, phục vụ các phần Nghe, Nói, Đọc, Viết và củng cố kiến thức nền.

- Phát triển khả năng Nghe Nói Đọc Viết toàn diện ở mức độ IELTS - Basic thông qua các bài tập có tính tương tác cao.

- Làm quen với các dạng câu hỏi trong bài thi IELTS thông qua những bài tập với nội dung học thuật tương tự bài thi IELTS nhưng ngắn hơn và phù hợp trình độ.

- Với học viên chưa theo kịp, lộ trình học có thể kéo dài hơn 12 buổi.

Thời lượng:

48 buổi (4 tháng)

Thời gian 1 buổi:

100 phút