Tiếng Anh

GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

Học online, chất lượng như offline

Khoá học trực tuyến: Level 2 - Tiếng Anh Giao Tiếp Phản Xạ, Đàm Thoại Cơ Bản Trong Cuộc Sống

Nội dung khóa học

  • Từ vựng: nắm vững 700 từ vựng thông dụng trong ngữ cảnh giao tiếp thường gặp. 
  • Ngữ âm: chuyên sâu về ngữ điệu, trọng âm câu - từ trong giao tiếp, làm chủ khẩu hình khi phát âm. 
  • Giao tiếp: làm chủ 26 chủ đề trong giao tiếp thường ngày như : miêu tả về vị trí & chỉ đường; lên kế hoạch tham gia các sự kiện ; giao tiếp về các chủ đề trong gia đình; giao tiếp xung quanh chủ đề nhà hàng, ẩm thực, order đồ ăn, thanh toán hoá đơn,... miêu tả về những công việc thường nhật trong cuộc sống,.... 
  • Cấu trúc câu: Rèn luyện chuyên sâu 200 cấu trúc câu giao tiếp theo các chủ đề và giao tiếp thông dụng nhất trong cuộc sống nhằm giúp học viên không bị giao tiếp sai.

Thời lượng:

36 buổi (3 tháng)

Thời gian 1 buổi:

75 phút