Tiếng AnhTiếng Anh Giao Tiếp

GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

Học online, chất lượng như offline

Khoá học trực tuyến: Level 1 - Tiếng Anh Giao Tiếp Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Nội dung khóa học

Trình độ A1

  • Từ vựng: nắm vững 300 từ vựng thông dụng căn bản nhất trong giao tiếp. 
  • Ngữ âm: hiểu nguyên tắc phát âm chuẩn 44 âm IPA và ứng dụng trong giao tiếp. 
  • Ngữ pháp: sử dụng thành thạo 30 cấu trúc ngữ pháp hay gặp nhất trong đối thoại. 
  • Cấu trúc câu: học tập và rèn luyện 50 cấu trúc câu thông dụng nhất trong giao tiếp cuộc sống về các chủ đề. 

Thời lượng:

36 buổi (3 tháng)

Thời gian 1 buổi:

75 phút