5 ĐIỂM KHÁC BIỆT TẠI IEC LANGUAGE

01

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Thực hành chuyên sâu. Hạn chế tối đa kiến thức không cần thiết

02

GIÁO VIÊN

Giáo viên Bản ngữ dạy chuẩn kiến thức nền tảng. Giáo viên Việt giúp sửa chữa lỗi sai

03

PHƯƠNG PHÁP HỌC EBP

Đơn vị đầu tiên áp dụng phương pháp giảng dạy EBP trực tuyến đến từ Anh Quốc

04

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Đảm bảo chất lượng đầu ra bằng hợp đồng cam kết giữa IEC và học viên.

05

GIA SƯ THEO YÊU CẦU

100% học viên được kèm gia sư theo yêu cầu khi có bất cứ khó khăn phát sinh.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Tận tâm – Hết mình
Giải đáp nhanh chóng
Trải nghiệm tuyệt vời

ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC

Hoàn thành xuất sắc
Đoàn kết hỗ trợ
Khách hàng là trung tâm

ĐỐI VỚI CÔNG TY

Nhân sự hài lòng
Lãnh đạo làm gương
Tập thể sáng tạo

CÔNG TY / DỰ ÁN TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN

Hệ thống Giáo dục Quốc tế
IEC German

Hệ thống Giáo dục Quốc tế
IEC

Hệ thống Giáo dục Quốc tế
IEC French

Hệ thống Giáo dục Quốc tế
IEC German

Hệ thống Giáo dục Quốc tế
IEC

Hệ thống Giáo dục Quốc tế
IEC French