Tiếng Pháp B2

KẾT QUẢ THU ĐƯỢC: 

  • Thành thạo từ ngữ pháp đến từ vựng và cách phát âm trong tiếng Pháp.
  • Nghe hiểu những đoạn hội thoại dài và phức tạp, thậm chí là một buổi tranh luận.
  • Nói lưu loát, quen dần với những cuộc hội thoại thường ngày và có khả năng tranh luận, đưa ra ý kiến.
  • Viết một bài luận hay một bài văn mà không gặp khó khăn.
  • Đọc và theo dõi những bài báo dài hay những cuốn sách bằng tiếng Pháp.

THÔNG TIN CƠ BẢN: 

Thời gian: 51 buổi

Thời lượng: 75 phút <=> 64 giờ trên lớp và 32 giờ tại nhà với hệ thống bài tập online

Tiêu chuẩn đầu ra*: CEFR ~ B2