Tiếng Pháp A2

KẾT QUẢ THU ĐƯỢC:

  • Nói những đoạn hội thoại dài và thú vị hơn
  • Chia sẻ những suy nghĩ, kể chuyện bằng tiếng Pháp
  • Đọc được những cuốn sách, bài báo hay câu chuyện tiếng Pháp đơn giản
  • Thành thạo chia động từ nhóm I
  • Làm quen với các động từ nhóm II, III
  • Nghe hiểu những đoạn hội thoại ngắn và đơn giản Nắm được các ngữ pháp cơ bản tiếng Pháp như thì quá khứ, thì tương lai, câu phủ định, câu nghi vấn,…

THÔNG TIN CƠ BẢN: 
Thời gian: 36 buổi
Thời lượng: 75 phút <=> 45 giờ trên lớp và 22 giờ tại nhà với hệ thống bài tập online.
Tiêu chuẩn đầu ra*: CEFR ~ A2