Tiếng Pháp A1

KẾT QUẢ THU ĐƯỢC: 

  • Nghe, hiểu được các từ vựng đơn giản, đọc được những từ vựng đã học và nắm qua được cách phát âm trong tiếng Pháp.
  • Viết được những thứ đơn giản như bưu thiếp, thư thăm hỏi người thân..
  • Hiểu sơ qua về cấu tạo tiếng Pháp và được trang bị những kiến thức ngữ pháp như câu khẳng định, câu phủ định, câu hỏi….
  • Tự giới thiệu bản thân và giới thiệu những người khác.
  • Sử dụng thành thạo các từ vựng về: các con số, màu sắc, ngoại hình, tính cách, …
  • Hiểu và nói được những tình huống giao tiếp đơn giản và cơ bản như: đi mua sắm, trong nhà hàng, thông báo công cộng và các cuộc trò chuyện ngắn.
  • Biêt các hỏi ngày, giờ, vị trí, phương hướng, giá cả,…
  • Sử dụng, diễn đạt được 1 số thì  của tiếng Pháp như : Quá khứ kép, tướng lai đơn, tướng lai gần, quá khứ vừa xảy ra và thực điệu kiệ trong cách diễn đạt yêu lịch sự
  • Biết diễn đạt yêu cầu lịch sự, thể hiện mong muốn.
  • Nói về các hoạt động của bản thân ngày cuối tuần, khi rảnh rỗi.

THÔNG TIN CƠ BẢN: 

Thời gian: 26 buổi
Thời lượng: 75 phút <=> 33 giờ trên lớp và 16 giờ tại nhà với hệ thống bài tập online.
Tiêu chuẩn đầu ra*: CEFR ~ A1