Tiếng Đức B2

KẾT QUẢ THU ĐƯỢC:

  • Khả năng đọc hiểu các văn bản, hội thoại trìu tượng, phức tạp. Hiểu và phân tích được các bài luận chuyên ngành.
  • Giao tiếp tự nhiên, trôi chảy với người bản ngữ.
  • Thành thạo 4 kỹ năng: nghe nói đọc viết, và có thể xử lý các tình huống có thể xảy ra trong giao tiếp.

THÔNG TIN CƠ BẢN: 

Thời gian: 51 buổi

Thời lượng: 75 phút <=> 64 giờ trên lớp và 32 giờ tại nhà với hệ thống bài tập online.

Tiêu chuẩn đầu ra*: CEFR ~ B2