Tiếng Đức B1

KẾT QUẢ THU ĐƯỢC:

Có khả năng hiểu những ý chính trong ngôn ngữ thông qua các chủ đề quen thuộc thường gặp trong công việc, ở trường học hay khu vui chơi…

Có thể miêu tả các sự kiện, các trải nghiệm, giấc mơ, ước ao hay tham vọng của mình và đưa ra những nguyên nhân, giải thích cho các ý kiến, kế hoạch và quan điểm đó.

Thành thạo 4 kỹ năng: nghe nói đọc viết, có thể xử lý hầu hết các tình huống có thể xảy ra trong giao tiếp

THÔNG TIN CƠ BẢN: 

Thời gian: 45 buổi

Thời lượng: 75 phút <=> 56 giờ trên lớp và 28 giờ tại nhà với hệ thống bài tập online.

Tiêu chuẩn đầu ra*: CEFR ~ B1