Tiếng Đức A2

KẾT QUẢ THU ĐƯỢC:

  • Rèn luyện nhuần nhuyễn toàn bộ quy tắc phát âm chuẩn.
  • Ghi nhớ và sử dụng thành thạo thêm 600 từ vựng thông dụng. (1000 từ vựng).
  • Sử dụng thành thục toàn bộ cấu trúc câu, toàn bộ ngữ pháp.
  • Có thể giao tiếp trôi chảy theo các chủ đề quen thuộc.
  • Quan trọng nhất: Hình thành được phản xạ trong Nghe – Nói – Đọc – Viết. Yếu tố rất quan trọng để làm chủ trong giao tiếp và học thuật sau này.

THÔNG TIN CƠ BẢN:

Thời gian: 36 buổi

Thời lượng: 75 phút <=> 45 giờ trên lớp và 22 giờ tại nhà với hệ thống bài tập online.

Tiêu chuẩn đầu ra*: CEFR ~ A2