Intermediate

TỔNG QUAN

KẾT QUẢ THU ĐƯỢC:

  • Tiếng anh thành thạo trong công việc ~ 750 – 900 TOEIC
  • Giao tiếp thành thạo trong công việc và lĩnh vực đang theo học và làm việc..
  • Tự tin thuyết trình, gặp gỡ trò chuyện với đối tác nước ngoài.

THÔNG TIN CƠ BẢN: 

Thời gian: 39 buổi

Thời lượng: 75 phút <=> 50 giờ trên lớp và 25 giờ tại nhà với hệ thống bài tập online.

Tiêu chuẩn đầu ra*: CEFR ~ B2