HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG

Học viên có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng thuận tiện nhất với mình.

THANH TOÁN QUA PAYPAL

Học viên có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản thông qua Paypal

THANH TOÁN WESTERN UNION

Học viên có thể hoàn thành học phí khi thanh toán qua Western Union

THANH TOÁN QUA NGƯỜI ĐẠI DIỆN TẠI NƯỚC NGOÀI

Học viên có thể hoàn thành học phí khi chuyển khoản qua tài khoản của người đại diện tại nước ngoài

THANH TOÁN HỌC PHÍ BẰNG CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG

Học viên có thể thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản 1 trong các tài khoản dưới đây:
Nội dung: họ tên học viên_số điện thoại_khóa học đăng kí
Ví dụ: “Nguyen Thi Thanh Tam 0358134464 A1 tieng Duc” hoặc “Mai Van Khanh 0386812259 IELTS 5.0”

THANH TOÁN QUA PAYPAL

Cách chuyển khoản:

Đăng nhập vào ứng dụng Paypal, nhập các thông tin cần thiết dưới đây và chọn số tiền

Chủ tài khoản : Doan Tan Phuc

Số điện thoại: 086.886.0997

Email: dtphuc20@gmail.com

Địa chỉ: Hồ Gươm Plaza 102 Trần Phú – Mộ Lao – Hà Đông – Hà Nội

Link hướng dẫn:

THANH TOÁN QUA WESTERN UNION

Cách chuyển khoản:

Đăng nhập vào ứng dụng Western Union, nhập các thông tin cần thiết dưới đây và chọn số tiền

Chủ tài khoản : Doan Tan Phuc

Số điện thoại: 086.886.0997

Email: dtphuc20@gmail.com

Địa chỉ: Hồ Gươm Plaza 102 Trần Phú – Mộ Lao – Hà Đông – Hà Nội

Link hướng dẫn:

THANH TOÁN QUA NGƯỜI ĐẠI DIỆN TẠI NƯỚC NGOÀI

Tài khoản 1:

IBAN: FR29 3000 2065 0000 0076 5436 U32

B.I.C: CRLYFRPP

Chủ tài khoản: Pham Chu Hoang

Tài khoản 2:

IBAN: DE25 5137 0024 0016 7684 00

B.I.C: DEUTDEDB513

Chủ tài khoản: Hoang Thi Ngoc Loan