ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Giáo viên Việt Nam tốt nghiệp hệ chính quy khoa tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp các trường ĐH chuyên ngữ, có kinh nghiệm lâu năm

 
Giáo viên tại IEC Language

THU THUỶ
Giảng Viên

Tốt nghiệm loại Giỏi Khoa Tiếng Đức – Đại học Quốc gia Hà Nội

ĐỖ DƯƠNG
Giảng Viên

Tốt nghiệm loại Giỏi Khoa Tiếng Đức – Đại học Quốc gia Hà Nội

TRẦN ÁNH DƯƠNG
Giảng Viên

Tốt nghiệm loại Giỏi Khoa Tiếng Đức – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giáo viên tại IEC Language

NGUYỄN ĐỨC THÁI
Giảng Viên

Tốt nghiệm loại Giỏi Khoa Tiếng Đức – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giáo viên tại IEC Language

THU THUỶ
Giảng Viên

Tốt nghiệm loại Giỏi Khoa Tiếng Đức – Đại học Quốc gia Hà Nội

ĐỖ DƯƠNG
Giảng Viên

Tốt nghiệm loại Giỏi Khoa Tiếng Đức – Đại học Quốc gia Hà Nội

TRẦN ÁNH DƯƠNG
Giảng Viên

Tốt nghiệm loại Giỏi Khoa Tiếng Đức – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giáo viên tại IEC Language

NGUYỄN ĐỨC THÁI
Giảng Viên

Tốt nghiệm loại Giỏi Khoa Tiếng Đức – Đại học Quốc gia Hà Nội