CHI PHÍ DU HỌC ĐỨC

1. Chi phí du học nghề tại Đức
 
Lương từ 800 – 1200 Euro/tháng cho năm đầu, ra trường lương từ 2000 – 2500 Euro trước thuế
 
TT NỘI DUNG SỐ TIỀN CHI TIẾT THỜIGIAN
1 CHI PHÍ ĐẶT CỌC 30.000.000 đ Chi phí làm thủ tục từ Việt Nam đi Đức Ký hợp đồng du học
2 CHI PHÍ HỒ SƠ BAN ĐẦU 20.000.000 đ
3 LẤY VISA 50.000.000 đ Khi có visa
TỔNG 100.000.000 đ
CÁC CHI PHÍ KHÁC
4 CHI PHÍ NỘP VISA TẠI ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC 3.000.000 đ Lên đại sứ quán nộp Khi hoàn tất hồ sơ
5 VÉ MÁY BAY CHIỀU ĐI 15.000.000 đ Học viên có thể tự mua hoặc IEC thu Khi bay
TỔNG 18.000.000 đ
CÁC HỖ TRỢ KHÁC
6 TÌM NHÀ BÊN ĐỨC FREE
7 DẪN ĐI LÀM QUEN TRƯỜNG HỌC, ĐĂNG KÝ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN
8 HỖ TRỢ TÌM CÔNG VIỆC PHÙ HỢP
8 HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH