Và chắc chắn việc học tiếng Anh sẽ luôn phải đi kèm với sự luyện tập. Cố gắng lên các bạn nhé!